Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Modeller for økonomiske analyser av vedlikeholdsstrategier og vedlikeholdsbudsjetter

Modeller for økonomiske analyser av vedlikeholdsstrategier og vedlikeholdsbudsjetter

Forfattere: Harald Minken, Geir Dahl, Nils Gaute Voll
Rapportnr: 1380/2014
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1594-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Er det samfunnsøkonomisk lønnsomt å øke vedlikeholdsbudsjettene? Hvordan kan vedlikeholdet planlegges slik at midlene brukes optimalt? I denne rapporten har vi lagt til rette for et framtidig arbeid med disse spørsmålene ved å skissere en enkel og praktisk metode for å vurdere om budsjettet bør økes, ved å etablere de viktigste byggesteinene i en større og mer realistisk modell, og ved å gi framtidige arbeidere på feltet oversikt over litteraturen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger