Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Mobilitetsendringer som følge av nye handelskonsepter

Mobilitetsendringer som følge av nye handelskonsepter

Forfattere: Vibeke Nenseth, Bjørn Klimek
Rapportnr: 1720/2019
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2262-6
Språk: Norsk bokmål
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Nye handelsmønstre gir nye mobilitetsendringer i et lite forutsigbart og komplisert samspill. Det dreier seg ikke lenger om et enkelt skifte fra butikk- til netthandel eller bare om en ny fordeling mellom transportmidler. Det er hele organiseringen av ulike kombinerte transporttjenester for personer og varer som nå er i endring. Fysiske butikker tilbyr stadig oftere også netthandel, samtidig som nettbutikker gjerne også har en fysisk forankring i form av et mikrolager, et distribusjonssenter eller et showroom. Forbrukere forventer og finner nå butikker både fysisk og på nett. Dette paradigmeskiftet med mange alternative men samtidige kanaler for varehandel er det som nå betegnes som omnikanal. For å sikre at koblingen mellom nye handelskonsepter og mobilitet blir bærekraftig og fungerer som en sosial innovasjon vil de kritiske faktorene særlig være leveringsmåter – og lokalisering, digital kompetanse og variasjonen på tvers av både geografi, varetyper og forbrukergrupper.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger