Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Mobile applikasjoner underveis. Hva ønsker de reisende?

Mobile applikasjoner underveis. Hva ønsker de reisende?

Forfattere: Tom Erik Julsrud, Jon Martin Denstadli, Jo Herstad, Anders Hjalmarsson, Ying Li
Rapportnr: 1374/2014
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1589-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Med utgangspunkt i en kvantitativ segmenteringsmodell av reisende, beskrives fire ulike reisetyper («personas»). Basert på typologien fremsettes tre ulike konseptideer for mobile applikasjoner som kan tenkes å bidra til å styrke kollektivtransporten i fremtiden. En etterfølgende kvalitativ evaluering av konseptene viser at alle kan ha betydelig potensial for å lykkes i markedet. Evalueringen viste også at reisevanene til kollektivreisende i stor grad hadde endret seg i takt med et økende konsum av digitale produkter på reisen. Konsumet av digitalt innhold var imidlertid noe som i betydelig grad varierte i henhold til reisetyper, men også etter kontekst. Når det gjaldt bruk av mobilteknologi var de fleste mest opptatt av mulighetene dette ga for å kunne utnytte reisetiden til refleksjon og hvile.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger