Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Mjøsnett 2012 - Konsept for et kollektivt taktnett i Mjøsregionen

Mjøsnett 2012 - Konsept for et kollektivt taktnett i Mjøsregionen

Forfattere: Gustav Nielsen, Truls Lange
Rapportnr: 960/2008
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0881-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Hele rapporten

Rapporten beskriver et konsept som skal gjøre det lettere for alle å reise kollektivt i Mjøsregionen. Konseptet innebærer at det utvikles et samordnet taktnett med buss med skyss- og jernbanestasjonene i Hamar, Lillehammer og Gjøvik som knutepunkter. Taktnettet samordner linjetrafikk i alle tre byene og videre utover i omlandet. Alle linjene i dette nettet får timetrafikk eller høyere frekvens. I konseptet er det lagt opp til samordning og rolledeling mellom buss og jernbane i regionen. For å realisere konseptet fullt ut trengs det noe ny og tilpasset infrastruktur, og konseptet må utvikles og konsekvensvurderes mer i den videre detaljplanleggingen. Rapporten foreligger kun i elektronisk format. Den kan lastes ned fra TØIs nettside

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger