Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Miniscenario: Påbud om restriktive kjøretøytiltak – effekt på antall drepte og hardt skadde trafikanter

Miniscenario: Påbud om restriktive kjøretøytiltak – effekt på antall drepte og hardt skadde trafikanter

Forfattere: Fridulv Sagberg
Rapportnr: 1579/2017
ISBN: 978-82-480-2069-1
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2068-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Innføring i 2020 av et påbud for alle nye personbiler om systemer som hindrer kjøring under påvirkning av alkohol, kjøring over fartsgrensen og kjøring uten førerett, vil spare minst 80 menneskeliv og minst 329 hardt skadde personer i perioden 2020-2030. Dette er beregnet på grunnlag av analyser av dødsulykker i Norge i perioden 2005-2014, samt data om utskiftningstakt for bilparken samt prognoser for ulykkesutviklingen uten innføring av nye tiltak. Den forventede reduksjonen i antall drepte og hardt skadde vil være enda større dersom et påbud også omfatter motorsykler og mopeder.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger