Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Miljøundersøkelser Ekeberg/Gamle Oslo 1996 - Oversikt over registreringer og kopling av data

Miljøundersøkelser Ekeberg/Gamle Oslo 1996 - Oversikt over registreringer og kopling av data

Forfattere: Marika Kolbenstvedt
Rapportnr: 1071/1997
Språk: Norwegian

Høsten 1996 ble det gjennomført en miljøundersøkelse i området Ekeberg/Gamle Oslo. Undersøkelsen tar spesielt sikte på å undersøke miljøeffekter av Ekebergtunnelen som ble åpnet i 1995 og er et viktig ledd i en serie før- og etterundersøkelser av ulike etapper av utbyggingen av hovedvegnettet i Oslos indre by øst. Undersøkelsen omfatter intervjuer med 1097 beboere, trafikktellinger, beregning av støy og forurensningsnivå og registrering av gatenes visuelle karakter. Notatet gir en oversikt over datainnsamling, tellinger og beregninger og beskriver oppbyggingen av en felles database for prosjektet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger