Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Miljøundersøkelser Ekeberg/Gamle Oslo 1994 : oversikt over registreringer og kopling av data

Miljøundersøkelser Ekeberg/Gamle Oslo 1994 : oversikt over registreringer og kopling av data

Forfattere: Marika Kolbenstvedt
Rapportnr: 1007/1995
Språk: Norwegian

Høsten 1994 ble det gjennomført en miljø-undersøkelse i området Ekeberg/Gamle Oslo. Undersøkelsen tar spesielt sikte på å undersøke miljøeffekter av Ekebergtunnelen og er et viktig ledd i en serie før- og etterundersøkelser av ulike etapper av utbyggingen av hovedvegnettet i Oslos indre by øst. Undersøkelsen omfatter trafikktellinger, intervjuer av 1074 beboere og beregning av støy og forurensningsnivå. Notatet gir en oversikt over datainnsamling, tellinger og beregninger og beskriver oppbyggingen av en felles database for prosjektet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger