Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Miljøundersøkelser Ekeberg/Gamle Oslo 1994 : fellesintervjuer - utvalg, spørreskjema og frekvenser

Miljøundersøkelser Ekeberg/Gamle Oslo 1994 : fellesintervjuer - utvalg, spørreskjema og frekvenser

Forfattere: Ronny Klæboe
Rapportnr: 1008/1995
Språk: Norwegian

Fra 7.-27. november 1994 ble 1078 personer intervjuet om sin opplevelse av bomiljøet i 14 delområder som berøres på ulike måter av hovedvegomleggingen i Oslo øst. Samtidig har en etablert objektive mål på vegtrafikkmengden og den forurensing og støy som intervjupersonen opplever ved boligen. Denne undersøkelsen er den tredje i rekken av undersøkelser av hovedveg-omleggingen som omfatter bygging av Vålereng-tunnelen, stengning av Strømsveien og senere åpning av Ekebergtunnelen. Notatet beskriver datainnsamlingen og frafallet, gjengir spørreskjemaet samt angir gjennomsnittstall og enkle frekvensoversikter for studieområdet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger