Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Miljøundersøkelser Ekeberg/Gamle Oslo 1994 : fellesintervjuer - utvalg, spørreskjema og frekvenser

Miljøundersøkelser Ekeberg/Gamle Oslo 1994 : fellesintervjuer - utvalg, spørreskjema og frekvenser

Forfattere: Ronny Klæboe
Rapportnr: 1008/1995
Språk: Norwegian

Fra 7.-27. november 1994 ble 1078 personer intervjuet om sin opplevelse av bomiljøet i 14 delområder som berøres på ulike måter av hovedvegomleggingen i Oslo øst. Samtidig har en etablert objektive mål på vegtrafikkmengden og den forurensing og støy som intervjupersonen opplever ved boligen. Denne undersøkelsen er den tredje i rekken av undersøkelser av hovedveg-omleggingen som omfatter bygging av Vålereng-tunnelen, stengning av Strømsveien og senere åpning av Ekebergtunnelen. Notatet beskriver datainnsamlingen og frafallet, gjengir spørreskjemaet samt angir gjennomsnittstall og enkle frekvensoversikter for studieområdet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger