Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Miljøstigen for energiledelse: En litteraturstudie av økonomisk kjøring og energiledelse

Miljøstigen for energiledelse: En litteraturstudie av økonomisk kjøring og energiledelse

Forfattere: Tor-Olav Nævestad, Rolf Hagman
Rapportnr: 1793/2020
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2313-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

I den foreliggende studien utvikler vi derfor en forskningsbasert modell for hvordan godstransportbedrifter kan arbeide med økonomisk kjøring og energiledelse på organisasjonsnivå. Vi kaller modellen for Miljøstigen for energiledelse. Miljøstigen beskriver en tilnærming med gradvis innføring av spesifikke tiltak, der bedriftene skal starte med tiltakene som har antatt størst effekt og som er enklest å gjennomføre, før de går videre til neste nivå. Vi diskuterer også hvilke effekter bedriftene kan forvente av tiltakene, for økonomi, utslipp, trafikksikkerhet og arbeidsmiljø, basert på eksisterende forskning.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger