Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Miljøindikatorer for norske byer - bærekraftig transport

Miljøindikatorer for norske byer - bærekraftig transport

Forfattere: ,Trygve Solheim
Rapportnr: 1074/97
Språk: Norwegian

I notatet drøftes indikatorer for bærekraftig transport i norske byer i forhold til sentrale mål, viktige trekk ved utviklingen i mobilitet og tilgjengelige data. Et endelig forslag til indikatorer er knyttet til biltrafikken og til utviklingen i reiser med kollektive transportmidler.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger