Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Miljøhåndboken - Trafikk og miljøtiltak i byer og tettsteder

Miljøhåndboken - Trafikk og miljøtiltak i byer og tettsteder

Forfattere: Marika Kolbenstvedt, Trygve Solheim, Astrid Helene Amundsen
Rapportnr: mhb-bok/2000
ISBN: 82-480-0147-4
Språk: Norwegian

Miljøhåndboken sammenfatter tilgjengelig kunnskap om trafikk og miljøtiltak i byer og tettsteder. Det er lagt stor vekt på å tilrettelegge stoffet slik at boken kan fungere som en "verktøykasse" for lokale og regionale myndigheter. Oppslagsverket er også nyttig for interesseorganisasjoner, politikere og andre som er interessert i hvilke tiltak som er mest effektive for å møte utfordringene i miljøarbeidet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger