Du er her

Miljøhåndboken

Miljøhåndboken ble utgitt første gang i 1996. Den er revidert flere ganger og er nå relansert som nettstedet Tiltakskatalog.no Transport, miljø og klima. Der oppsummerer ulike forsknings- og fagmiljøer kunnskap om tiltak som kan redusere miljøulempene som forårsakes av biltrafikk.

Lenke til Tiltakskatalog.no

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger