Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Miljøeffekter av stasjonsnær lokalisering av boliger og arbeidsplasser

Miljøeffekter av stasjonsnær lokalisering av boliger og arbeidsplasser

Forfattere: Kjersti Visnes Øksenholt, Fredrik Alexander Gregersen
Rapportnr: 1550/2017
ISBN: 978-82-480-1893-3
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1867-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

ROM Eiendom AS forvalter store, sentrale områder i og ved kollektivknutepunkter i mange norske byer. Som ledd i sitt arbeid med byutvikling i og ved knutepunktene ønsket ROM Eiendom et kunnskapsgrunnlag som belyser hvilken effekt slik byutvikling kan ha for persontransporten. Denne rapporten er rettet mot transportrelaterte effekter av knutepunktutvikling i forsteder og byer utenfor Oslo, men innenfor Intercity-triangelet. Disse er beregnet for tre ulike bytypologier: Forstadsområder til Oslo (data fra Lysaker, Sandvika, Asker, Ski og Lillestrøm), byer relativt nær Oslo (data fra Drammen og Moss) og byer lenger ut (data fra Fredrikstad, Sarpsborg, Tønsberg og Hamar). De konkrete analysene viser at knutepunktutvikling gir en effekt, men at den varierer.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger