Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Mernytte: Næringsøkonomiske ringvirkninger av infrastrukturinvesteringer

Mernytte: Næringsøkonomiske ringvirkninger av infrastrukturinvesteringer

Forfattere: Wiljar Hansen
Rapportnr: 1180/2011
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1291-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Denne rapporten gir en teoretisk drøfting av begrepet mernytte og presenterer Spatial Computable General Equilibrium-modeller (SCGE) som et velegnet verktøy til å fange eventuell mernytte ved infrastrukturinvesteringer. Et utvalg operative europeiske SCGE-modeller presenteres, hvor målet med litteraturgjennomgangen er å stadfeste hva som er state of the art innen SCGE-modellering, samt kartlegge hvilke metodiske avveininger som er gjort i de ulike modellene. Rapporten avsluttes med et forslag til videreutvikling av den norske SCGE-modellen PINGO. Rapporten er kun tilgjengelig i elektronisk form.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger