Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Mer bærekraftig cruiseturisme – framtidsskisser for cruiseutvikling på Vestlandet

Mer bærekraftig cruiseturisme – framtidsskisser for cruiseutvikling på Vestlandet

Forfattere: Petter Dybedal, Jens Kristian Steen Jacobsen
Rapportnr: 1686/2019
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2219-0
Språk: Norsk bokmål
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

TØIs prognoser angir en mulig vekst fra 600 000 til én million cruiseturister på Vestlandet fra 2018 til 2040. I flere havner vil det være ledig kapasitet på mange dager selv i høysesong, men trafikkveksten kan kun delvis absorberes gjennom spredning av anløp på dager og havner. Det vil ikke være tilstrekkelig kapasitet i primære besøkshavner som Bergen og Geiranger. Bebudede krav om nullutslipp i verdensarvfjordene, utslippsrelatert avgiftsdifferensiering samt begrensninger i antall cruisepassasjerer per dag vil kunne redusere veksten, men hvordan cruiserederiene vil tilpasse seg nye krav i Norge vil avhenge av om slike krav også gjøres gjeldende innen EU og/eller globalt. Cruiserederienes terskel for å flytte skip til andre regioner, dersom det er mer lønnsomt, er lav. Det synes også uklart i hvilken grad turistene og rederiene vil ønske cruise som ikke inkluderer primære attraksjoner som Bergen og Geiranger.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger