Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Mengdetrening, kjøreerfaring og ulykkesrisiko

Mengdetrening, kjøreerfaring og ulykkesrisiko

Forfattere: Fridulv Sagberg
Rapportnr: 566/2002
ISBN: 82-480-0253-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

På grunnlag av tidligere innsamlede spørreskjema fra ca. 30000 førere som hadde fått førerkort i løpet av de siste 18 månedene, er sammenhengen mellom risiko etter førerprøven og omfang av øvelseskjøring analysert. Risikoen synes å øke med økt mengdetrening inntil et visst nivå, for så å avta. En mulig forklaring er at tiltroen til egne ferdigheter øker raskere enn de faktiske ferdighetene i begynnelsen, og at dette avviket korrigeres med mer erfaring. Det er dessuten foretatt beregninger av hva som er optimalt omfang av øvelseskjøring når en tar hensyn til virkningen på ulykker både under øvelseskjøring og etter førerprøven. Det optimale omfanget ut fra samlet ulykkestall ligger trolig på mer enn 4000 km, noe som er om lag det dobbelte av dagens nivå.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger