Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Mellom kontroll og samarbeid: Det norske transporttilsyn

Between Control and Collaboration: Transport safety inspectorates in Norway

Forfattere: Beate Elvebakk
Rapportnr: 1404/2015
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1620-5
Språk: English
Vedlegg Sammendrag
Full report
Summary

I løpet av de siste tiårene har organisering av tilsyn og styringsmodeller for sikkerhetsarbeid på tvers av de norske transportsektorene blitt mer homogen, blant annet som en reaksjon på endringer i transportmarkedet, og som en refleksjon av skiftende trender i offentlig forvaltning og behovet for offentlig kontroll av deregulerte og diversifiserte driftsenheter. Etter etableringen av Vegtilsynet i 2012, har alle transportgrenene nå en form for sikkerhetstilsyn. Det er svært store forskjeller mellom de norske tilsynsmyndighetene innen transportsikkerhet, både når det gjelder størrelse, organisering og oppgaver. Denne rapporten vurderer og sammenligner operatørenes erfaringer med transporttilsyn, og diskuterer spørsmål som agencification, ansvar og sikkerhetskultur knyttet til tilsynene.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger