Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Marknadsorienterad kollektivtrafik. En sammanfattning

Marknadsorienterad kollektivtrafik. En sammanfattning

Forfattere: Bård Norheim, Alberte Ruud
Rapportnr: 603/2002
ISBN: 82-480-0294-2
Språk: Swedish
Vedlegg Sammendrag

Rapporten är en sammanfattning av en større rapport "Markedsorientert kollektivtransport. Dokumentasjonsrapport", TØI rapport 603a/2002, där en genomgår svenska, norska och internationella erfarenheter med och forskning på temat marknadsorienterad kollektivtransport.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger