Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Markedsstrategi for offensiv satsing på trikk og T-bane i Oslo? Erfaringer fra sammenliknbare byer i Europa - Vedleggsrapport

Markedsstrategi for offensiv satsing på trikk og T-bane i Oslo? Erfaringer fra sammenliknbare byer i Europa - Vedleggsrapport

Forfattere: Jon-Terje Bekken, Bård Norheim, Frode Longva, Katrine Næss Kjørstad
Rapportnr: 685A/2003
ISBN: 82-480-0388-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Kollektivtransporten i Oslo har en relativt stor andel skinnegående transport. Etter hvert som byen endrer karakter, kan det være nødvendig å se på denne rolledelingen og på om det finnes strategiske grep som kan gjøre disse transportformene mer attraktive og konkurransedyktige. Denne rapporten er en vedleggsrapport til TØI-rapport 685/2003 og beskriver erfaringer fra en rekke andre byer med trikk og metro i Europa. Målsettingen har vært å få fram erfaringer som Oslo kan lære av. Vi har derfor fokusert på byer som er sammenliknbare med Oslo.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger