Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Markedsstrategi for offensiv satsing på trikk og T-bane i Oslo? Erfaringer fra sammenliknbare byer i Europa

Markedsstrategi for offensiv satsing på trikk og T-bane i Oslo? Erfaringer fra sammenliknbare byer i Europa

Forfattere: Jon-Terje Bekken, Bård Norheim, Frode Longva
Rapportnr: 685/2003
ISBN: 82-480-0387-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Kollektivtransporten i Oslo har en relativt stor andel skinnegående transport. Etter hvert som byen endrer karakter kan det være nødvendig å se på denne rolledelingen og på om det finnes strategiske grep som kan gjøre disse transportformene mer attraktive og konkurransedyktige. Denne rapporten er et forsøk på å ”løfte blikket litt” for å se på hva det er mulig å oppnå med en mer offensiv satsing på disse driftsartene. Et av formålene med dette prosjektet har vært å vurdere potensialet for en strategisk visjon for trikken i Oslo som med en arbeidstittel er kalt ”rullende fortau” innenfor Ring 3. Målsettingen er så høy frekvens at trafikantene ikke behøver å bruke rutetabellern samt en økning i hastigheten. Vi har laget et anslag på etterspørselseffekten av et minimum endringer i denne retning. Dette anslaget viser at konseptet med ”rullende fortau” kan gi fra 12 til 23 prosent økt etterspørsel, på hhv kort og lang sikt.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger