Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Markedsstrategi for offensiv satsing på trikk og T-bane i Oslo? Erfaringer fra sammenliknbare byer i Europa

Markedsstrategi for offensiv satsing på trikk og T-bane i Oslo? Erfaringer fra sammenliknbare byer i Europa

Forfattere: Jon-Terje Bekken, Bård Norheim, Frode Longva
Rapportnr: 685/2003
ISBN: 82-480-0387-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Kollektivtransporten i Oslo har en relativt stor andel skinnegående transport. Etter hvert som byen endrer karakter kan det være nødvendig å se på denne rolledelingen og på om det finnes strategiske grep som kan gjøre disse transportformene mer attraktive og konkurransedyktige. Denne rapporten er et forsøk på å ”løfte blikket litt” for å se på hva det er mulig å oppnå med en mer offensiv satsing på disse driftsartene. Et av formålene med dette prosjektet har vært å vurdere potensialet for en strategisk visjon for trikken i Oslo som med en arbeidstittel er kalt ”rullende fortau” innenfor Ring 3. Målsettingen er så høy frekvens at trafikantene ikke behøver å bruke rutetabellern samt en økning i hastigheten. Vi har laget et anslag på etterspørselseffekten av et minimum endringer i denne retning. Dette anslaget viser at konseptet med ”rullende fortau” kan gi fra 12 til 23 prosent økt etterspørsel, på hhv kort og lang sikt.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger