Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Markedsorientert statistikk for lokal kollektivtransport. Forslag til statistikk for rutegående kollektivtransport med buss, båt, sporvogn, T-bane og jernbane

Markedsorientert statistikk for lokal kollektivtransport. Forslag til statistikk for rutegående kollektivtransport med buss, båt, sporvogn, T-bane og jernbane

Forfattere: Bård Norheim, Edvin Frøysadal
Rapportnr: 696/2003
ISBN: 82-480-0401-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten presenterer et forslag til opplegg for en ny og markedsorientert statistikk for rutegående kollektivtransport med buss, båt (unntatt Hurtigruta og fergeruter), sporvogn, T-bane og jernbane i Norge. Statistikken foreslås etablert f.o.m. 2004, supplert med årlige historiske tall f.o.m. 1990. Etter Samferdselsdepartementets ønske omfatter statistikken et fåtall nøkkelfaktorer som beskriver tilbud, etterspørsel, driftsøkonomi og produktivitet samt eksterne rammebetingelser. Statistikken er foreslått å ha tre nivåer: byregionalt, fylkeskommunalt og nasjonalt nivå. De mest sentrale nøkkeltallene foreslås publisert månedlig, mens den samlede statistikken utgis årlig. En viktig forutsetning er at de samme opplysningene innhentes overalt, uavhengig av hvor transportaktiviteten foregår. Løyvemyndighetene (Samferdselsdepartementet og fylkeskommunene) er sentrale for å oppnå dette. I dag er det høyst varierende policy på dette området. Den nye kollektivtransportstatistikken foreslås basert på Internett når det gjelder både innsamling av grunndata og formidling av ferdig statistikk.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger