Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Markedsorientert kollektivtransport. Dokumentasjonsrapport

Markedsorientert kollektivtransport. Dokumentasjonsrapport

Forfattere: Bård Norheim, Alberte Ruud
Rapportnr: 603a/2002
ISBN: 82-480-0299-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Summary

Rapporten er gjennomgår svenske, norske og internasjonale erfaringer med og forskning på temaet markedsorientert kollektivtransport.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger