Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Markedsføring av kollektivtransport. Analyser av markedsføringskampanjene innenfor Forsøksordningen for kollektivtransport

Markedsføring av kollektivtransport. Analyser av markedsføringskampanjene innenfor Forsøksordningen for kollektivtransport

Forfattere: Katrine Næss Kjørstad
Rapportnr: 360/1997
ISBN: 82-480-0012-5
Språk: Norwegian

Samferdselsdepartementets Forsøksordning ble etablert i 1991 og er videreført i 1992-97. Denne rapporten inngår som en del av den samlede evalueringen for 1994/95 og konsenterer seg om analyser av større markedsføringsprosjekter. Analysen baserer seg på 11.447 telefonintervjuer gjennomført i forbindelse med 12 prosjekter. Intervjuene er foretatt blant et tilfeldig utvalg av befolkningen i de aktuelle områdene. Resultatene viser at i underkant av halvparten av befolkningen har registert kampanjene. Variasjonen mellom områdene er stor og skyldes i hovedsak kampanjenes utforming/design. Informasjon om konkrete tiltak når best ut. Helhetlig design er viktig. Eksterne kanaler, annonser og avisomtale blir lagt best merke til. Informasjonsbrosjyrer når også godt ut til befolkningen. Ungdom er vanskelige å nå. Overfor denne gruppen trenger man mer direkte markedsføring.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger