Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Markedsanalyse av transportnæringen i Indre Salten - Forstudie

Markedsanalyse av transportnæringen i Indre Salten - Forstudie

Forfattere: Knut Bøe
Rapportnr: 1062/1997
Språk: Norwegian

Nasjonale og regionale transportører utfører en langt større del av transportene til, fra og mellom de tre kommunene i Indre Salten enn hva den lokale transportnæringen gjør. Markedsanalysen har,- etter direkte intervju og bruk av spørreskjema både i transportnæringen selv og hos brukere av transport i lokale industribedrifter,- kommet fram til mange årsaker hvorfor dette er tilfellet. Forstudien foreslår alternative strategier for å styrke den lokal transportnæringen, hvor utvikling av den lokal transportsentralen vil være første skritt og utgangspunktet for videre vekst.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger