Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Markedsanalyse av transportnæringa i Nord-Gudbrandsdal

Markedsanalyse av transportnæringa i Nord-Gudbrandsdal

Forfattere: Knut Bøe
Rapportnr: 1102/1998
Språk: Norwegian

Formålet med prosjektet har vært å gjennomføre en markedsanalyse av hvilke fordeler Otta har som trafikk-knutepunkt, hvordan disse fordelene kan utnyttes bedre og hvilke muligheter det er til å videreutvikle den regionale transportsentralen. Analysen er basert på opplysninger fra intervju hos transportører i regionen og transportører som transporterer forbi Otta. Resultatene viser blant annet at mange av transportørene i Nord-Gudbrandsdal har hovedtyngden av sine oppdrag i annen kommune enn der de er lokalisert, f eks Oslo. 38 % av bedriftene transporterer innenfor sand, grus og anleggsvirksomhet, mens 23 % driver hovedsakelig med landbrukstransporter. For langtransportørene er ikke Otta særlig aktuelt som stoppested på grunn av tilpasninger til kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Før en etablerer en transportsentral må det utvikles en strategi for hvilke markeder en ønsker å betjene.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger