Du er her

Marginale kostnader ved transportvirksomhet.

Forfattere: Knut Sandberg Eriksen, Tom E Markussen, Olav Konrad Putz
Rapportnr: 464/1999
ISBN: 82-480-0129-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Formålet med prosjektet har vært å kalkulere de marginale eksterne effektene av transport-virksomhet i Norge. Eksterne virkninger inkludert er: Utslipp, støy, ulykker, trengsel og infrastrukturslitasje. De eksterne kostnadene sammenliknes med transportavhengige skatter og avgifter betalt på marginalen. Motorsykler har de høyste marginale eksterne kostnadene pr personkm. De fleste transportmidler betaler langt mindre avgifter på marginalen enn sine marginale eksterne kostnader. Unntak er lette bensin- og dieseldrevne biler inkludert personbiler.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger