Du er her

Marginale eksterne kostnader ved havnedrift

Forfattere: Kenneth Løvold Rødseth, Paal Brevik Wangsness, Ronny Klæboe
Rapportnr: 1590/2017
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1484-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Denne rapporten oppsummerer forskningsprosjektet EXPORT sitt arbeid om eksterne kostnader ved havneoperasjoner. Rapporten gir en overordnet beskrivelse av eksterne kostnader i havn og en nærmere vurdering av kostnadene forbundet med utslipp til luft, støy, oppvirvling av giftige sedimenter, akutte utslipp til sjø og grunn, arbeidsulykker, samt konsekvenser for landskap, naturmiljø, kulturmiljø og friluftsliv ved havneutvidelser. Vår studie supplerer den foreliggende norske studien om eksterne kostnader ved sjøtransport, gjennom å legge større vekt på eksterne virkninger i havn.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger