Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Målrettet kollektivtransport. Veileder med oppsummering av kunnskap og eksempler på tiltak

Målrettet kollektivtransport. Veileder med oppsummering av kunnskap og eksempler på tiltak

Forfattere: Alberte Ruud, Edvin Frøysadal
Rapportnr: 587/2002
ISBN: 82-480-0276-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Formålet med veilederen er å gi vegkontorer, samferdselskontorer og kollektivselskaper råd om hvordan en målrettet produktutvikling best kan utformes. Veilederen oppsummerer kunnskap på feltet, viser til gode eksempler, gir råd om planleggingsprosessen og om evalueringen av kollektivtiltak. Målrettede kollektivtilbud er delt i hovedgrupper: 1) Tilbud som fanger opp store trafikkstrømmer, der fremkommelighet, frekvens og enkelhet vektlegges. 2) Skreddersydde tilbud, som er rettet mot én eller få bestemte kundegrupper. Eksempler på dette er servicelinjer tilpasset eldre brukere, eller arbeidsbusser til og fra arbeidsplasser.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger