Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Målrettet kollektivtransport. Delrapport 1: Delmarkeder og praktiske erfaringer

Målrettet kollektivtransport. Delrapport 1: Delmarkeder og praktiske erfaringer

Forfattere: Edvin Frøysadal, Bård Norheim
Rapportnr: 522/2001
ISBN: 82-480-0202-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Summary

Rapporten oppsummerer erfaringer med kollektivtransport målrettet mot ulike trafikantgrupper/markedssegmenter, men som er åpne for alle. Tematisk er den avgrenset til buss og taxi i nærtrafikkområdet. Den overordnede filosofien ved utvikling av målrettet kollektivtransport er å skape et tilbud som bedre imøtekommer kravene og ønskene fra det delmarkedet tilbudet primært er rettet mot. Dette innebærer også at de forskjellige markedssegmentene stort sett krever egne løsninger mhp de viktigste egenskaper eller kvalitetsfaktorer i forhold til brukerne. Rapporten beskriver markedssegmentene arbeidsruter, serviceruter, bestillingstransport, sykehusruter, lokale nattruter, kunderuter og andre målrettede rutetilbud. Innenfor hvert segment er det bl a gitt eksempler på konkrete, målrettede tilbud. Temaene takster og takstsystem samt driftsformer tilpasset markedet er beskrevet kort med fokus på sentrale problemstillinger i forhold til målrettede transportløsninger.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger