Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Målrettet kollektivsatsing. Del 1. Erfaringer fra "Hundvågpakken" ett år etter

Målrettet kollektivsatsing. Del 1. Erfaringer fra "Hundvågpakken" ett år etter

Forfattere: Katrine Næss Kjørstad, Bård Norheim
Rapportnr: 450/1999
ISBN: 82-480-0114-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Summary

Rapporten oppsummerer effektene av en målrettet kollektivsatsing på Hundvåg i Stavanger. Økt frekvens på hovedrutene, opprusting av leskur mv har gitt flere fornøyde kunder og ført til en passasjerøkning på 20 prosent. Økningen består i at flere i befolkningen på Hundvåg nå benytter bussen av og til samtidig som de som allerede reiste kollektivt nå reiser oftere. Endringene har også ført til at flere menn nå reiser kollektivt og at det er blitt flere trafikanter med god tilgang til bil. Videre er befolkningens holdninger til kollektivtransporten blitt mer positiv. Kunnskapene har endret seg noe i positiv retning. Men fremdeles er kunnskapen om takster dårlig både blant kollektivtrafikantene og i befolkningen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger