Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Målrettet bruk av konkurranseutsetting av persontransporttjenester innen lokal kollektivtransport, jernbane og luftfart. Synteserapport

Målrettet bruk av konkurranseutsetting av persontransporttjenester innen lokal kollektivtransport, jernbane og luftfart. Synteserapport

Forfattere: Frode Longva, Oddgeir Osland, Jon Inge Lian, Claus Hedegaard Sørensen, Didier van de Velde
Rapportnr: 787/2005
ISBN: 82-480-0535-6
ISBN (elektronisk versjon): 82-480-0536-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten sammenfatter dokumentasjonen av effekter og erfaringer med ulike former for konkurranseutsetting av persontransporttenester i ulike land innen tre ulike sektorer: Lokal kollektivtransport, jernbane og luftfart. En generell konklusjon er at konkurranseutsetting fører til økt kostnadseffektivitet. Effektene på markedseffektiviten i form av bedret tilbud varierer. Denne variasjonen er knyttet både til politiske myndigheters bruk av besparelsene og til utforming av kontrakter. De samfunnsøkonomiske effektene av konkurranseutsetting er i liten grad dokumentert. Det er ikke grunnlag for å konkludere med at noen form for konkurransutsetting er de andre overlegne i alle tilfeller - og valg av form for konkurranseutsetting reflekterer gjerne de sektor- og nasjonsspesifikke omgivelsene. Denne variasjonen til tross, søker en avslutningsvis i rapporten å gi noen tommelfingerregler for valg av konkurranseutsetting på det området der dette er særlig aktuelt i Norge i dag; lokal kollektivtransport.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger