Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Måling av trafikkarbeid med reisevaneundersøkelser

Måling av trafikkarbeid med reisevaneundersøkelser

Forfattere: Øystein Engebretsen
Rapportnr: 1647/2018
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2164-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Formålet med rapporten er å utvikle og teste indikatorer basert på reisevaneundersøkelser til bruk i oppfølging av bymiljøavtalene.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger