Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Luftfartens samfunnsnytte - Dokumentasjon av nytte og skisse til et løpende rapporteringssystem

Luftfartens samfunnsnytte - Dokumentasjon av nytte og skisse til et løpende rapporteringssystem

Forfattere: Jon Inge Lian, Svein Bråthen, Steinar Johansen, Sverre Strand
Rapportnr: 807/2005
ISBN: 82-480-0577-1
ISBN (elektronisk versjon): 82-480-0579-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Luftfart er viktig i Norge pga vår topografi, lange avstander og et tynt befolkningsgrunnlag. Vår oljeindustri og våre kystområder, spesielt i Nord-Norge, er særlig avhengige av lufttransport. Ca 20 000 årsverk er direkte knyttet til flyplassene og luftfartsaktiviteter. Regionale sysselsettings- multiplikatorer varierer fra1,4 til 2,0. Et indikatorsystem for rapportering av samfunnsnytte er utarbeidet for Avinor.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger