Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Logistikkostnader og scenarier for distribusjon av drikkevarer

Logistikkostnader og scenarier for distribusjon av drikkevarer

Forfattere: Olav Eidhammer
Rapportnr: 906/2007
ISBN: 978-82-480-0783-8
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0784-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Logistikkaktiviteter og kostnader ved leveranse av drikkevarer og returlogistikk av drikkevareemballasje er studert hos de fire største dagligvaregrupperingene og drikkevareprodusenter. Logistikkostnadene ved leveranse av drikkevarer til butikker er beregnet til kr 1,52 pr liter distribuert drikke. Kostnadene inkluderer alle logistikkaktiviteter hos produsent, dagligvarekjede og i butikk. Returlogistikk av drikkevareemballasje som inkluderer inntransport av ny emballasje, utvekslingstransporter for brukt emballasje og ferdigstillelse av gjenbruksemballasje til ny tapping utgjør kr 1,19 pr liter distribuert drikke. Det er utviklet tre scenarier for fremtidig organisering av drikkevaredistribusjon, men de anslåtte kostnadseffektene er så små at det ikke er mulig å konkludere i retning av at det ene scenariet er mer effektivt enn de andre. For flere av logistikkaktivitetene er ikke aktørene enige om nivået på de forventede kostnadseffektene.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger