Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Logistikkløsninger, kostnader og CO2-utslipp ved returtransport av drikkevareemballasje

Logistikkløsninger, kostnader og CO2-utslipp ved returtransport av drikkevareemballasje

Forfattere: Olav Eidhammer
Rapportnr: 771/2005
ISBN: 82-480-0501-1
ISBN (elektronisk versjon): 82-480-0503-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

En overgang fra gjenfyllbar til gjenvinnbar drikkevareemballasje gir reduserte logistikkostnader og miljømessige gevinster. Dette viser prosjektet som har studert logistikksystemet for returtransport av forskjellige typer drikkevareemballasje. Logistikkaktiviteter og kostnader knyttet til returlogistikk av forskjellige typer drikkevareemballasje er studert hos de store dagligvaregrupperingene, produsenter av drikkevarer og Norsk Resirk. Resultatene viser at logistikkostnadene ved returtransport av gjenfyllbare flasker er svært høy og diskriminerer drikkevareprodusenter og produsenter i distriktene. Ved en 100 % overgang fra gjenfyllbar til gjenvinnbar drikkevareemballasje mer enn halveres logistikkostnadene samtidig som CO2-utslippene reduseres med 43 %. Kostnadene ved returlogistikk av alle typer drikkevareemballasje er høyest i Nord-Norge og lavest på Østlandet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger