Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Logistikk i fiskeri - og havbruksnæringen: kunnskapsstatus og forskningsbehov - Innstilling fra arbeidsgruppen

Logistikk i fiskeri - og havbruksnæringen: kunnskapsstatus og forskningsbehov - Innstilling fra arbeidsgruppen

Forfattere: Thorkel Christie Askildsen, Gunnar Senneset
Rapportnr: 838/2006
ISBN: 82-480-0643-3
ISBN (elektronisk versjon): 82-480-0644-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Rapporten dokumenterer arbeid utført av en gruppe etablert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) om kunnskapsstatus og forskningsbehov innenfor logistikk i fiskeri- og havbrukssektoren. Det vises til en rekke utfordringer knyttet til bransjestruktur og markedsvekst der videreutvikling av de økonomiske og teknologiske sidene ved logistikkfunksjonene er av stor betydning for å opprettholde og videreutvikle fiskeri- og havbruksnæringens konkurranseevne. Arbeidsgruppen konkluderer med en anbefaling til FHF om å sette av midler til et forskningsprogram innenfor dette området.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger