Du er her

Livsstil,miljøbevissthet og transportatferd

Forfattere: Guro Berge
Rapportnr: 366/1997
ISBN: 82-480-0019-2
Språk: Norwegian

Analysen viser at ulike livsstilsgrupper har forskjellige holdninger til miljø og forskjellig grad av miljørettet transportatferd. De felles-skapsorienterte gruppene som scorer positivt på de ulike miljøbevissthetskomponentene, har den minst bilbaserte livsstilen. De ser i større grad enn andre på bilkjøring som en verdirasjonell handling og som et sosialt dilemma. De individorienterte scorer lavt på miljøbevissthetskomponentene, har den mest bilbaserte livsstilen og kjører oftest bil. De er ikke fri for bekymring for miljøet, men har stor tro på at ny teknologi vil løse framtidens miljø-problemer. De unge individorienterte kjører mest bil og har i større grad enn andre et positivt følelses-messig forhold til bil. De eldre individorienterte er de største vanebilistene, men de kjører ikke så mye som de yngre.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger