Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Lillehammernettet - Et konsept for å gjøre det enkelt for alle å reise kollektivt i Lillehammer, Øyer og Gausdal

Lillehammernettet - Et konsept for å gjøre det enkelt for alle å reise kollektivt i Lillehammer, Øyer og Gausdal

Forfattere: Gustav Nielsen, Truls Lange
Rapportnr: 882/2007
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0737-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten beskriver et forslag til nytt konsept for kollektivtransporten i Lillehammerregionen, som består av Lillehammer, Øyer og Gausdal kommuner med ialt 36 400 innbyggere, hvorav vel halvparten i Lillehammer tettsted. Konseptet tar sikte på å gjøre det så enkelt som mulig for alle å reise kollektivt i regionen og består av en kombinasjon av linje- og bestillingstrafikk. Linjetrafikken betjener de tyngste trafikkstrømmene med samordning av samtlige linjer på Lillehammer skysstasjon. Bestillingstrafikken dekker områdene med svakt trafikkgrunnlag og foreslås å omfatte både ordinære kollektivreiser og offentlig betalte transporter som linjetrafikken ikke kan fange opp. Konseptet detaljeres av Oppland fylkeskommune for trinnvis gjennomføring, med første omlegging av linjetrafikken i Lillehammer fra 1.1. 2008. Rapporten finnes kun i elektronisk utgave

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger