Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Lavere promillegrense - mindre promillekjøring?

Lavere promillegrense - mindre promillekjøring?

Forfattere: Terje Assum
Rapportnr: 530/2001
ISBN: 82-480-0214-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

TØI har gjennomført en intervjuundersøkelse med 3001 bilførere før og etter senkingen av promillegrensen fra 0,5 til 0,2 promille 1. januar 2001. Undersøkelsen viser at 86 prosent av førerne er klar over den nye promillegrensen og at det er blitt straffbart å kjøre med promille mellom 0,2 og 0,5. Straffen for slik kjøring og om hvilken alkoholmengde som skal til for å nå den nye grensen er også godt kjent blant bilførerne. Andelen førere som sier at de ikke vil drikke noe alkohol før de skal kjøre, har økt fra 82 til 91 prosent. Det er likevel ingen forskjell i andelen førere som sier at det i det minste er litt sannsynlig at de vil kjøre med promille over eller under den gamle promillegrensen. Det er vel kjent at de fleste alkoholpåvirkede førere innblandet i trafikkulykker har promille langt over 0,5. Denne undersøkelsen kan ikke vise om antall trafikkulykker med promilleførere vil bli redusert som følge av den senkede grensen. Det er derfor viktig at undersøkelsen følges opp med en undersøkelse av trafikkulykker med alkoholpåvirkede førere.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger