Du er her

Langpendling innenfor intercitytriangelet

Forfattere: Øystein Engebretsen, Inge Brechan, Anne Gjerdåker, Liva Vågane
Rapportnr: 1201/2012
ISBN: 978-82-480-1343-3
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1333-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Rapporten inneholder en analyse av pendling og regional utvikling innenfor intercitytriangelet. Langpendlerne fra intercitytriangelet er en viktig ressurs for kompetansenæringene i Osloregionen. Over halvparten reiser med IC-tog. Mange kombinerer pendling med fjernarbeid og mange utnytter reisetiden til arbeid om bord.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger