Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Ladbare hybridbilder - Utslippsreduksjoner og barrierer for bruk av en ladbar Toyota Prius

Plug-in Hybrid Vehicles - Exhaust emissions and user barriers for a Plug in Toyota Prius

Forfattere: Rolf Hagman, Terje Assum
Rapportnr: 1226/2012
ISBN: 978-82-480-1379-2
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1371-6
Språk: English
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Ladbare eller plugg-inn hybridbiler (PHEV) kan bidra til redusert drivstofforbruk og CO2-utslipp. 10 ladbare hybridbiler er testet i Danmark, Finland, Norge og Sverige for å finne ut hvilke reduksjoner som kan oppnås i normal kjøring og for å undersøke førernes erfaringer. Bensinforbruket varierte fra 0,25 til 0,38 liter per mil, avhengig av ladefrekvens og kjøremåte. Avgasstesting av en ladbar Prius ved VTTs avgasslaboratorium viste at vi her får både lave utslipp av klimagasser og at utslippene av helseskadelige avgasser var ekstremt lave. Førerne av PHEV Prius rapporterte generell tilfredshet med disse bilene. Imidlertid rapporterte de fleste førerne om problemer med håndtering og lagring av ladekabelen. De fleste førerne ønsker en lengre kjørelengde i elektrisk modus.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger