Du er her

Kvalitetssikring av 75 gangfelt i Oslo

Forfattere: Michael Wøhlk Jæger Sørensen, Tor-Olav Nævestad
Rapportnr: 1231/2012
ISBN: 978-82-480-1384-6
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1383-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Transportøkonomisk institutt (TØI) har gjennomført en temainspeksjon av 75 gangfelt i Oslo med henblikk på å anbefale tiltak som kan forbedre sikkerheten. Kriteriene for oppmerkning av gangfelt er ikke oppfylt for 29 gangfelt på grunn av for høyt fartsnivå eller for få fotgjengere. TØI vurderer at det er høy risiko i 37 gangfelt og middels risiko i 36 gangfelt. Det er anmerkninger til utforming, oppmerking, skilting og/eller vedlikehold for alle gangfelt. TØI anbefaler at 60 gangfelt bevares. Bare to gangfelt kan bevares uten endringer. 26 gangfelt krever små endringer, 30 gangfelt bør oppgraderes i vesentlig omfang og for to gangfelt bør det foretas utdypende undersøkelser. 14 gangfelt bør fjernes og ett gangfelt bør flyttes.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger