Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Kvalitetskontrakter i Hordaland - Drøfting av alternative kontraktsformer

Kvalitetskontrakter i Hordaland - Drøfting av alternative kontraktsformer

Forfattere: Erik Carlquist, Trine Hagen, Arnfinn Hoelsæter, Odd I Larsen, Bård Norheim
Rapportnr: 452/1999
ISBN: 82-480-0116-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
hel rapporten
Summary

TØI har på oppdrag fra Hordaland fylkeskommune drøftet alternative kontraktsformer for kollektivtrafikken i fylket framover. En av konklusjonene på disse analysene er at det utvikles resultatavhengige tilskuddskontrakter som i sterkere grad legger vekt på de samfunnsøkonomiske målene for kollektivtransporten. En slik tilskuddskontrakt forutsetter at det skilles klarere mellom de ulike aktørenes roller, fylkeskommunen som strategisk tilrettelegger og kollektivselskapene med større ansvar for planlegging og produktutvikling. Analysene i denne rapporten viser at en overgang til resultatavhengige tilskuddskontrakter på sikt kan gi en samfunnsøkonomisk gevinst på om lag 100 mill kr og ca 13 prosent flere passasjerer. Samtidig vil det kreve økte tilskudd til kollektivtransporten og da særlig i Bergensområdet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger