Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Kurs for eldre førere i Vestfold. Effekter på sikkerhet og mobilitet

Kurs for eldre førere i Vestfold. Effekter på sikkerhet og mobilitet

Forfattere: ,Anne Borger Mysen,Alf Glad
Rapportnr: 1086/97
Språk: Norwegian
Vedlegg Hele rapporten

I Vestfold har det i noen år vært holdt kurs for eldre førere. Målsettingen med kursene har vært å bedre trafikksikkerheten og å opprettholde/bedre de eldres mobilitet ved at de fortsetter å kjøre. Gjennom spørreskjemaer ble data fra førere med kurs og førere uten kurs samlet inn. Førerne ble bl.a. spurt om ulykker, eksponering, usikkerhet i forhold til skilt og trafikkreguleringer, utrygghet ved kjøring under ulike forhold, behovet for å kjøre osv. Resultatene antyder at kurset har en gunstig virkning på sikkerhet og mobilitet. Det er imidlertid behov for en evalue-ring på et mer omfattende datamateriale for å få mer sikre resultater. Omtrent 60% av førere som ikke har kurs kunne tenke seg å ta et kurs. Det de er villig til å betale for kurset er betydelig mindre enn de faktiske kostnadene.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger