Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Kunnskapsstatus - Handel, tilgjengelighet og bymiljø i sentrum

Kunnskapsstatus - Handel, tilgjengelighet og bymiljø i sentrum

Forfattere: Aud Tennøy, Anders Tønnesen, Kjersti Visnes Øksenholt
Rapportnr: 1400/2015
ISBN: 978-82-480-1635-9
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1617-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Denne rapporten oppsummerer funn fra en litteraturstudie. Vi ser en klar tendens til at sentrum taper markedsandeler til eksternt lokalisert handel. Den overordnede byutviklingen påvirker mulighetene for å utvikle attraktive, livlige og konkurransedyktige sentrum. Brukerne har ulike formål med sine sentrumsbesøk, men et godt handelstilbud er en viktig attraksjon. Sentrumsbrukerne setter pris på bilfrie byrom og gode gåmiljøer. Prosjekter som gir bedre gåmiljø i sentrale deler av sentrum bidrar til å øke befolkningens bruk av disse områdene og til å styrke handelen. Avveiinger mellom god biltilgjengelighet og godt bymiljø kan løses gjennom bevisst prioritering av gående i de viktigste gangstrøkene, progressiv prising av parkeringsplasser ved disse strøkene og parkering for arbeidstakere og andre i utkanten av sentrum.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger