Du er her

Kunnskapsoversikt SP-metoder

Forfattere: Kjartan Sælensminde
Rapportnr: 294/1995
ISBN: 82-7133-937-0
Språk: Norwegian

Rapporten gir en kunnskapsoversikt over "stated preference" (SP) metoder. Dette er metoder som kan brukes til å finne befolkningens betalingsvillighet for goder som ikke omsettes direkte i markeder. Vi omtaler SP-metodene Betinget verdsetting ("Contingent valuation"), Samvalganalyse ("Conjoint analysis") og Likeverdprismetoden ("Transfer price method"). Metodeproblemene som er felles for disse SP-metodene vil i mange tilfeller medføre for høy kroneverdi på ikke-markedsgodene som verdsettes. I tillegg vil det være store forskjeller fra gode til gode med hensyn til hvor mye for høy kroneverdien blir. En konsekvens av dette er at ikke-markedsgoder som skal inngå i samme n/k-analyse må verdsettes samtidig og i forhold til hverandre for at n/k-analyser skal gi en riktig rangering av prosjekter.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger