Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Kreativ byutvikling - Stedsans og sentrumssatsing i Porsgrunn

Kreativ byutvikling - Stedsans og sentrumssatsing i Porsgrunn

Forfattere: Vibeke Nenseth
Rapportnr: 945/2008
ISBN: 978-82-480-0857-6
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0858-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Siktemålet med Porsgrunns byplanprosjekt "kreativ byutvikling" har vært å dra veksler på kultur som drivkraft i byutviklingen. Prosjektet har fått fram tidsavgrensete kulturelle begivenheter (som Grenland Friteaters gateteater/byvandring 'Stedsans') og en markant ny kulturell infrastruktur gatelangs og elvelangs. To faktorer var avgjørende for at satsingen kom i stand: valg av rett tidspunkt ("timingen") knyttet til byens 200-årsjubileum 2007 og tilgang på ekstraordinær finansiering (fylkeskommunale midler). Satsingen var avhengig av en solid institusjonell oppfølging gjennom omorganisering (plan og kultur i samme etat) og gjensidige tillitsrelasjoner mellom fag og politikk og mellom offentlige og private, så vel kommersielle som kulturelle, aktører. Avgjørende har også vært skiftet av fokus for hva byutvikling dreier seg om, fra ”arbeidsplasser og parkeringsplasser” til byliv og bomiljø i levende sentrumsområder.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger