Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Kostnadsstrukturer i godstransport – betydning for priser og transportvalg

Kostnadsstrukturer i godstransport – betydning for priser og transportvalg

Forfattere: Stein Erik Grønland, Geir Berg, Eirill Bø, Inger Beate Hovi
Rapportnr: 1372/2014
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1587-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

En viktig faktor i transportvalget er den pris som transportbrukeren blir tilbudt. Langsiktig er pris en funksjon av kostnader, i det minste må en levedyktig transportvirksomhet dekke sine kostnader på lang sikt. Vi har derfor i denne rapporten fokusert på kostnadsstruktur innenfor de ulike transportmidler, og hva som påvirker kostnadene. Vi har også illustrert kostnadsstrukturen for ulike transportmidler ved noen eksempler. For mer detaljerte kostnadsparametere for ulike kjøretøytyper med videre, henvises til egen rapport omkring kostnadsmodellen som er utviklet for Nasjonal Godstransportmodell.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger