Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Kostnadsmodeller for transport og logistikk. Basisår 2021

Kostnadsmodeller for transport og logistikk. Basisår 2021

Forfattere: Stein Erik Grønland
Rapportnr: 1884/2022
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1929-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

En viktig komponent i den nasjonale godstransportmodellen (NGM) er kostnadsmodellene for de ulike transportmidler. Kostnadene i NGM inkluderer fremføringskostnader, terminalkostnader og øvrige logistikkostnader. Denne rapporten er dokumentasjon på de ulike kostnadselementene som brukes i NGM, med verdier for beregningsåret 2021. Oppdatering av kostnadene til 2021-nivå er gjort i forbindelse med en større revisjon av NGM. Transportmidlene er i stor grad de samme som i forrige modellversjon. Noen få størrelseskategorier på skip er imidlertid justert for bedre overensstemmelse med AIS-data.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger