Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Kostnadsmodeller for transport og logistikk – basisår 2016

Kostnadsmodeller for transport og logistikk – basisår 2016

Forfattere: Stein Erik Grønland
Rapportnr: 1638/2018
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2150-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

En viktig komponent i den nasjonale godstransportmodellen er kostnadsmodellene for de ulike transportmidler. Denne rapporten er dokumentasjon på de ulike kostnadselementene som brukes og hvilke verdier de har hvis man benytter 2016 som basisår. Kostnadene omfatter fremføringskostnader, terminalkostnader, og også øvrige logistikkostnader som inngår i modellen. Det siste omfatter også vareavhengige kostnader. Videre presenteres i eget vedlegg noen av de viktigste forutsetninger for parameterne som ligger til grunn for beregningene.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger